Telefoonnummer:

06-45006625

Sollicitatieformulier

Dit formulier wordt ingevuld in verband met:
sollicitatie stage Anders, nl.

 

Persoonlijke gegevens

 

 Naam: Man Vrouw
 Voornamen (voluit):
 Geboortedatum:  Geboorteplaats:
 Nationaliteit:
 Burgerlijke staat:
 Burgerservicenummer (BSN):
 Adres:
 Postcode en Woonplaats:
 Telefoonnummer:  Mobiel:
 E-mailadres:
 Bank- / gironummer:

 

Functie

 

 Naar welke functie solliciteert u?
 Hoeveel uur wilt u werken? uur per week

 

Motivatie

 

 Wat spreekt u aan in ons bedrijf?
 Wat spreekt u aan in de functie?

 

Opleidingen

 

 Opleiding / cursus  Instelling  Van / tot  Diploma
ja / nee
ja / nee
ja / nee

 

Werkervaring

 

 Functie  Werkzaamheden  Bedrijf / organisatie  Diploma

 

Referenties

 

 Naam:  Functie  Bedrijf / organisatie  Tel. Nr.

 

Talenkennis (vul in: goed / voldoende / matig / slecht)

 

 Nederlands  spreken  Engels  spreken
 schrijven  schrijven
 Duits  spreken  Frans  spreken
 schrijven  schrijven
 Anders, nl.  spreken  Anders, nl.  spreken
 schrijven  schrijven

 

Softwarekennis (vul in: goed / voldoende / matig / slecht)

 

 MS Word  MS Outlook
 MS Excel  Anders, nl
 MS Access

 

Vaardigheden (kruis uw vaardigheden aan)

 

 Nauwkeurigheid  Samenwerken  Communicatie
 Creativiteit  Leidinggeven  Anders, nl.
 Analyseren  Stressbestendigheid  Anders, nl.

 

Nevenfuncties

 

 Vervult u op dit moment nevenfuncties? Ja, nl. Nee

 

Stage (alleen in te vullen indien u stage bij ons wilt lopen)

 

 Opleiding / studierichting:
 Stageperiode:
 Naam en adres van de school:
 Naam stagebegeleider school:  Tel.nr.:
 Heeft u een OV-studentenkaart? Ja Nee

 

Aldus naar waarheid ingevuld: te: Datum:

 

Handtekening: